What is colorectal cancer?

Colorectal cancer is a term used to refer to cancer that develops in the colon or the rectum. These cancers are sometimes referred to separately as colon cancer or rectal cancer, depending on where they start. Colon cancer and rectal cancer have many features in common, which is why they are discussed together in this […]

Continue Reading

KANCERI I MUSHKERIVE

Kanceri i mushkërive është sëmundje malinje (e keqe ) që në popull njihet edhe me emrin tumor femëror (emërtim që nënkupton metastazimin – përhapjen gjegjësisht shumimin e “mishit të egër”). Simptomatologjia Simptomat e para që kanë lidhje me kancerin e mushkërive janë të përgjithshme (lodhja, plogështia, kolla e thatë, apo edhe me këlbazë, temperaturë lehtësisht […]

Continue Reading